Spørsmål og svar

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har gruppert spørsmålene etter tema. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner det du leter etter.

Låneprosessen

Hvordan er søknadsprosessen?
 1. Du kan søke om lån på nett eller du kan ringe oss på telefon 915 04140.
 2. Får du godkjent lånesøknaden din kan du laste opp dokumentasjon og signere avtalen med BankID på kodebrikke eller mobil sammen med passord.
 3. Er lånet godkjent sender vi deg en e-post med lånetilbudet, samt en sms.

Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne fra 10 000 til 500 000 kroner. Låneevne vurderes individuelt. Å søke sammen med noen øker sjansen for å få innvilget ønsket lånebeløp.

Hvilke kriterier må jeg oppfylle for å få lån?

For å kunne søke forbrukslån må du:

 1. Ikke ha hatt noen inkassosaker
 2. Være minst 21 år gammel
 3. Ha en fast inntekt på minst 200 000 kroner i året
 4. Ha bodd i Norge og skattet til Norge i minst tre år

I tillegg til dette vil vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi deg et lånetilbud.

Hva er kredittscore?

Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

 • Sannsynligheten for tilbakebetaling av lånet
 • Risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler).
Hva betyr medlånetaker?

Medlånetaker er solidarisk ansvarlig med hovedlånetaker for å betjene lånet. Dette betyr at medlånetakeren på lik linje med hovedlånetaker er ansvarlig for utestående lånebeløp, renter og gebyr ut avtalt tilbakebetalingsperiode.

Dersom lånet blir vesentlig misligholdt, kan vi kreve at hele lånet innfris av begge lånetakere etter skriftlig varsel. Vi viser i den sammenheng til alminnelige lånevilkår for forbrukslån.

Må jeg ha sikkerhet eller kausjonist for å få innvilget lån?

Nei, det behøver du ikke. Likevel kan det være en fordel å være to som søker. Å ha med en medsøker øker sjansen for å få innvilget ønsket lånebeløp.

Kan dere ta pant i bolig eller annen sikkerhet?

Nei, forbrukslån er et lån uten sikkerhet og vi tar ikke pant i bolig, bil eller annen eiendom.

Dokumentasjon

Hva kreves av dokumentasjon om økonomien min?

Vi trenger kopi av siste lønnsslipp og skattemelding. Dersom du er pensjonist eller trygdet trenger vi en kopi av den siste skattemeldingen din, eventuelt en oversikt over dine utbetalinger og eventuelle trekk om disse ikke fremkommer av skattemeldingen. 

Er du selvstendig næringsdrivende trenger vi en kopi av den siste skattemeldingen din, i tillegg til resultatregnskap for forrige år og resultatregnskap for inneværende år.

Hvorfor krever dere bekreftelse på mobiltelefon?

For å forhindre bedrageriforsøk ønsker vi å være helt sikre på at vi faktisk kontakter rett person. For din sikkerhet har vi derfor satt som krav at vi skal kunne se at telefonnummeret disponeres eller eies av deg. Har du oppgitt en e-post adresse vil vi sende lånetilbud også per e-post. Lånetilbudet vil da være passordbeskyttet og passordet sendes deg på SMS til din mobiltelefon. Dette vil kun gjøres dersom vi kan verifisere at mobilnummeret tilhører deg. Dette kan dokumenteres med kopi av faktura eller en bekreftelse fra arbeidsgiver dersom telefonnummeret ikke er registrert med relevant navn i telefonkatalogen.

BankID

Hvordan bruker jeg BankID?

Du kan signere låneavtalen elektronisk med BankID på kodebrikke eller mobil i kombinasjon med passord, ved å logge inn i signeringsportalen.

Dersom du ikke signerer låneavtalen med BankID som også fungerer som elektronisk legitimasjon, må vi vite at du er deg på en annen måte. Du må derfor gå på Posten med gyldig pass for å legitimere deg. Låneavtalen vil bli sendt direkte til deg, men lånet vil ikke kunne utbetales før  legitimeringsprosessen er gjennomført. 

Kan jeg benytte BankID fra andre banker?

Ja, BankID-brikken fra alle norske banker kan brukes. Du taster inn fødselsnummer, engangskode og det samme personlige passordet som du benytter i din vanlige bank. 

Har du ikke kodebrikken tilgjengelig? Dersom BankID på mobil ligger i nedtrekksmenyen på steg 2, kan du velge dette. Du må fortsatt taste inn det personlige passordet som hører til BankID-brikken din.

Hva er BankID?

BankID er personlig elektronisk legitimasjon som brukes på nett og tilbys av de fleste banker i Norge. BankID brukes blant annet for legitimering og for å signere dokumenter.

BankID er knyttet til fødselsnummeret ditt slik at du ikke fysisk trenger å møte opp for å vise annen legitimasjon, BankID identifiserer deg elektronisk. Bruk av BankID har den høyeste sikkerhet og er juridisk bindende.

OPP Finans & Gjensidige Bank

Kan jeg søke om et lån hos OPP Finans når jeg allerede er kunde i Gjensidige Bank?

Ja, det er fullt mulig å søke lån hos OPP Finans selv om du allerede har et eksisterende forbrukslån hos Gjensidige Bank. Merk at Gjensidige Bank er en del av Nordea.

Tilleggslån

Kan jeg søke tilleggslån?

For å søke om et tilleggslån må du ha vært kunde hos oss (Gjensidige Bank eller OPP Finans ) i minst 4 måneder, og ha betalt  regningene dine i tide. Hvis du får et tilleggslån blir dette et eget lån med eget lånenummer. Det eksisterende lånet ditt løper som normalt og du får en faktura per lån du har hos oss.

Har du forsikring tilknyttet ditt eksisterende lån vil ikke denne bli videreført. Du må knytte egen forsikring på ditt tilleggslån.

Rente og lånekostnader

Er renten konstant, eller kan den endres?

Renten følger det generelle rentenivået i Norge.
Vi vurderer renten og andre omkostninger kontinuerlig i forhold til det generelle rentenivået, markedsmessige forhold, bankens inntjeningsevne og andre kredittpolitiske avgjørelser. Renten er konstant, men kan endres i henhold til lånevilkårene.

Hva er renten?

Renten man får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering. Vi tilbyr for tiden en nominell rente fra 7,50 % (8,07 % effektiv) til 21,40 % (23,95 % effektiv) med utgangspunkt i et lån på 500 000 kroner over 5 år. Renten kan endres.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente er renten i bankens prisliste. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, gebyr, nedbetalingstid, terminlengde og kapitalisering av renten.

Hvorfor er det høyere rente på forbrukslån enn et bil- eller boliglån?

Hovedgrunnen til forskjellen i rente er risiko. Fordi vi ikke tar pant i bolig eller bil, løper vi en større risiko hvis det skulle oppstå problemer med å betale ned et usikret lån.

I tillegg er lånebeløpet mindre og betales ned raskere enn for eksempel et boliglån, og derfor er kostnadene noe høyere for oss.

Hvilke andre kostnader eller gebyrer er det på lånet?

I tillegg til renten kommer et etableringsgebyr på 950 kroner og et termingebyr på 50 kroner. Disse kostnadene er inkludert i den effektive renten. Se prislisten for detaljer.

Nedbetaling

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg ha?

Du kan ha inntil 5 års nedbetalingstid på et helt nytt lån der formålet er forbruk (uforutsette utgifter, oppussing, reise o.l.). Er formålet refinansiering kan vi tilby inntil like lang nedbetalingstid som du har på gjelden i dag (maks 15 år).

Når må jeg betale tilbake lånet, og hvordan gjør jeg det?

Tilbakebetaling av lånet skjer en gang i måneden. Du kan velge mellom å ha forfallsdato den 10., 20. eller den 28. i hver måned. Du vil få tilsendt en giro hver måned.

Er du allerede er kunde hos oss og ønsker å endre forfallsdato, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til post@oppfinans.no

Er det mulig å opprette AvtaleGiro?

Ja, du kan opprette AvtaleGiro for automatiske trekk hver måned. Opprettelse av AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

 • Du slipper å huske på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato.
 • Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling.
 • Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.
Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro?

Du kan opprette AvtaleGiro ved å benytte ditt personlige kontonummer som KID, og vårt kontonummer 9775 94 60204.

Er det mulig å opprette eFaktura?

Du oppretter enkelt eFaktura ved å søke opp Gjensidige Bank ASA i nettbanken din. Som ved andre eFaktura-avtaler må du huske å godkjenne eFakturaen slik at kontoen din blir belastet

Kontonummer til lånet ditt er eFaktura-referanse.

Hvor mye må jeg betale totalt for lånet?

Beløpet du betaler avhenger av hvor mye du låner, hvilken nedbetalingstid du velger og renten på lånet. Du ser dette i prislisten for forbrukslån, eller du kan bruke lånekalkulatoren vår for å se terminbeløpet du må betale. Renten kan endres, og følger det generelle rentenivået i Norge.

Kan jeg betale tilbake lånet raskere enn lånets nedbetalingstid?

Ja, det kan du og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil de totale lånekostnadene dine også reduseres.

Hvordan gjør jeg en ekstra innbetaling?

Du kan når som helst betale inn ekstra på forbrukslånet ditt. Ekstra innbetalinger fører til kortere nedbetalingstid. Du bruker da det samme kontonummeret du betaler inn månedlig avdrag til.

Merk at ekstra innbetalinger ikke vil dekke fremtidige forfall og at du må sørge for at utsendte faktura er innbetalt/dekket ved hvert forfall.

Hvilken IBAN og SWIFT/BIC-kode skal jeg benytte for å betale en faktura for lånet mitt fra en bank i utlandet?

Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon: (OPP Finans er en del av Gjensidige Bank.)

Bank: Gjensidige Bank
Adresse: Postboks 33, 0101 Oslo
SWIFT/BIC: DNBANOKK
IBAN: IBAN-nummeret ditt står nederst på fakturaen fra oss. 

Påløper det forsinkelsesrenter hvis jeg er sen med betalingen min?

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.

Hva gjør jeg om lånet mitt er i mislighold og jeg ikke får betalt denne måneden?

Hvis du får problemer med tilbakebetalingen av lånet må du kontakte oss så fort som mulig. Det er mye enklere å finne gode løsninger for alle parter dersom du tar kontakt tidlig. 

Kan jeg søke om å få betalingsfri/avdragsfrihet?

Dersom du ønsker å søke om betalingsfri/avdragsfrihet sender du en e-post til post@oppfinans.no.

Gjensidige Bank - en del av Nordea

Hva betyr det at Gjensidige Bank er en del av Nordea?

Gjensidige Bank ble en del av Nordea 1. mars. Alle produkter og tjenester fungerer som før. Les mer her

SØKNAD
CHAT
Ønsker du å fullføre søknaden senere eller på en større skjerm? Vi lagrer søknaden din i 7 dager, og sender deg en e-post med en lenke til å fortsette.
SØK LÅN NÅ