Låneforsikring

Økonomisk trygghet med låneforsikring

Dersom noe uforutsett skulle skje er det godt å ha en forsikring som sørger for at lånet blir betalt. Langvarig sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet kan ramme alle, og med låneforsikring får du og familien en større trygghet. Les forbrukerinformasjon (pdf, 155 KB)

Vi tilbyr to ulike forsikringer, så du kan velge den som passer deg best:

Låneforsikring

Låneforsikring Pluss

For å kunne tegne låneforsikring må du være

  • mellom 18 og 65 år
  • frisk og ved god helse
  • ikke kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (gjelder kun Låneforsikring Pluss)
  • fast ansatt i minimum 50 % stilling (gjelder kun Låneforsikring Pluss)

Har du allerede forsikring og ønsker å melde skade?

Slik melder du skade

Søk Låneforsikring

Jeg vil bestille