FORBRUKSLÅN MED FORSIKRING

Mange av kundene våre velger å tegne låneforsikring for å gi seg selv og familien større trygghet om noe skulle skje. Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsuførhet kan ramme alle. I slike situasjoner er det godt å ha en låneforsikring som sørger for at lånet blir betalt. Ta kontakt i dag for et tilbud.

Vi tilbyr to låneforsikringer

Du kan velge mellom Låneforsikring Pluss og Låneforsikring. Låneforsikring Pluss har en omfattende dekning, og sikrer deg både ved arbeidsledighet, kritisk sykdom og død. Du kan også forsikre eventuell medlåntaker. Låneforsikring er et rimeligere alternativ og dekker kun dødsfall.

Låneforsikring er en rimelig investering i trygghet. Du betaler en fast prosentandel av ditt månedlige termin­beløp.

Hva dekker forsikringene?

Låneforsikring Pluss

Hva omfattes av Låneforsikring Pluss:

 • Arbeidsledighet og sykemelding
  Ved 100% sykemelding eller 100% arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000 kr. Dekning for arbeidsledighet gjelder ikke selvstendig næringsdrivende.

 • Sykehusinnleggelse   
  Er du selvstendig næringdrivende kan du få dekket ett terminbeløp ved sykehusinnleggelse i sammenhengende 7 hele dager, og deretter 1/30 for hver dag du er innlagt.

 • Dødsfall eller kritisk sykdom   
  Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 250 000 kr.

Forutsetninger for å tegne Låneforsikring Pluss:

 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er fullt arbeidsfør og i jobb minimum 16 t./uken pr i dag eller selvstendig næringsdrivende.
 • Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer, skade, ikke har diagnose eller fått behandling for sykdom/skade,som kan påvirke din arbeidsførhet. 
 • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering.
 • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Les vilkår (PDF)

Låneforsikring

Hva omfattes av Låneforsikring:

 • Dødsfall
  Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 250 000 kr.

Forutsetninger for å tegne Låneforsikring:

 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du lider ikke av noen form for kritisk sykdom eller er kjent med symptomer eller tegn som kan utvikle seg videre og medføre død.
 • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Les  vilkår  (PDF)

Priser og detaljer

Priser Låneforsikring Pluss
 Låneforsikring Pluss
Andel av månedlig terminbeløp9,95 %
Forsikring av medlånetaker11,85 %

Priseksempel

Tabellen viser eksempler på hva forsikringene vil koste deg ved ulike terminbeløp, og alle beløp er oppgitt i NOK:

Termin­beløp
(pr mnd)
Låneforsikring Pluss
u/medlåntaker   
1 700169,15
2 500248,75
3  000298,50

Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som forbrukslånet ditt.

Priser Låneforsikring
 Låneforsikring
Andel av månedlig terminbeløp1,96 %
Forsikring av medlånetaker3,86 %

Priseksempel

Tabellen viser eksempler på hva forsikringene vil koste deg ved ulike terminbeløp, og alle beløp er oppgitt i NOK:

Termin­beløp
(pr mnd)

Låneforsikring

1 70033,32
2 50049,00
3  00058,80

Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som forbrukslånet ditt.

Gjensidige Bank er Forsikringstaker og Financial Assurance Company Limited, org.nr NO987261455 og Financial Insurance Company Limited orgnr NO976686756, kjennetegnet ved AXA Financial, er forsikringsgiver for Låneforsikring og Låneforsikring Pluss kjøpt gjennom Gjensidige Bank. Av den månedlige forsikringspremien er det en godtgjørelse til oss for formidling av forsikringen. Denne godtgjørelsen går blant annet til å dekke våre markedsførings-, salgs- og administrasjonskostnader, samt fortjeneste.

Forsikringsformidling

Gjensidige Banks låneforsikring markedsføres i samarbeid med AXA som er et forretningskjennetegn for de britiske forsikringsselskapene Financial Insurance Company Limited (FICL) (del av AXA) ("FICL") og Financial Assurance Company Limited (del av AXA) ("FACL"), som er forsikringsgivere. Forsikringsselskapene er registrert i foretaksregistret i Norge med orgnr NO 987 261 455 (FACL) og NO 976 686 756 (FICL). Selskapenes forretningsadresse i Norge er Karenslyst allé 2, 0278 Oslo. Tilsynsmyndighet er Financial Services Authority i England og Finanstilsynet i Norge. Forsikringsavtalen reguleres av norsk lovgivning.

Gjensidige er registrert som forsikringsformidler for FICL og FACL. Registreringen kan kontrolleres ved Finanstilsynet, (tlf: +22 93 98 00 eller hjemmeside: www.finanstilsynet.no). Gjensidige, som står under tilsyn av Finanstilsynet, har ikke kvalifisert innsyn i FICL eller FACL. FICL eller FACL har heller ikke kvalifisert innehav i Gjensidige. FICL og FACL er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Gjensidige forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven.

For formidlingen av denne låneforsikringen har Gjensidige rett til å ta ut provisjon. Det gjennomsnittlige provisjonsnivået er ca seksti prosent av den totale premien. Dette gjennomsnittlige provisjonsnivået baseres på din månedlige premie samt antallet solgte forsikringer og skadeutfall. Kostnader for distribusjon av låneforsikringen er trukket fra det oppgitte gjennomsnittlige provisjonsnivået. Det oppgitte provisjonsnivået er et tilnærmet gjennomsnitt. Provisjonsnivået kan i ulike fall variere avhengig av, for eksempel, ulike forsikringsprodukter, skadeutfallet, antallet solgte forsikringer og kostnadene for distribusjon.

Hvordan fremsetter jeg en klage
Om du er misfornøyd med den informasjon vi har gitt eller den tjeneste vi har utført, ønsker vi at du i første omgang kontakter vårt kundesenter. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle missforståelser. Dersom du ikke skulle være fornøyd med det svar som du får kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 22 20 30 14. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på: www.finansklagenemnda.no.

Angrerett og oppsigelse

Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett kan skjema du får sammen med forsikringsvilkårene benyttes. Etter angrerettstiden kan du si opp forsikringen når du vil. Send skriftlig til bank@gjensidige.no eller til Gjensidige Bank ASA, Postboks 33, 0101 Oslo.

Skade

Hvordan melder jeg skade?

Du kan enkelt melde skade på nett hos vår forsikringspartner AXA.

Du kan også laste ned skademeldingsskjemaer i PDF:

SØKNAD
CHAT
Ønsker du å fullføre søknaden senere eller på en større skjerm? Vi lagrer søknaden din i 7 dager, og sender deg en e-post med en lenke til å fortsette.
SØK LÅN NÅ